Investera klokt i utlandsbostaden så du inte sätter dig i skuld

Att investera rätt är ett synnerligen bra sätt att tjäna mycket pengar under sin livstid, och samtidigt är dåliga investeringar ett synnerligen bra sätt att sätta sig själv i skuld, att gräva ner sig i ett ekonomiskt hål som man aldrig klarar att ta sig ur.

Det viktigaste är att man inte satsar på osäkra investeringar, på riskabla projekt. Samtidigt är de allra ”säkraste” investeringarna som att sätta in pengarna på banken och låta dem växa med ränta alldeles för dåliga. Inflationen äter upp alla vinster.

Om man känner att man inte har kunskapen eller personligheten som har is i magen (vilket är ett måste om man vill göra en bra investering) så rådfråga de som vet. Låt det inte finnas personlig prestige i dina investeringar. Det har du inte råd med.

Vad är en bra investering? Minst 10 procent avkastning brukade man säga, men det var då det. Att komma upp i 10 procent avkastning årligen blir allt svårare utan att ta stora risker. Men 5 procent är helt klart rimligt utan att man behöver blotta strupen för mycket.

Det är viktigt att inse att konsten att investera inte är en exakt vetenskap. Även om många tjänar pengar på sin investeringar, så finns det alltid fler förlorare på marknaden. Den enklaste, mest direkta metoden för att utvärdera en investering är att räkna ut procenten på andelen personer som köper in sig och får pengarna tillbaka. En annan tumregel är att räkna ut hur många som gjorde en positiv avkastning på sina investering.

Generellt, om investerarna tjänade mer pengar än vad de investerade så betraktas det som en bra investering. De mest framgångsrika investerarna är vad man kan kalla ”säkrade risktagare”. Detta betyder att de tar risker regelbundet som de har råd till, men att de aldrig tar större risker än vad som anses nödvändigt för att uppnå målet. Även om det finns om investeringar som historiskt sett har skördat mer inkomster än förluster så är många investeringar ett enda stort svart hål. De verkar alltid lova bra avkastning men levererar sällan.

De bästa och sämsta investeringarna i allmänhet

Historiskt sett råder det ingen tvekan om att bostadsköp har varit den bästa och mest säkra investeringen.Det gäller dock att slå till i rätt tid (se mer nedan om detta i fallet Spanien). Med tiden går dock som helhet priserna på bostadsmarknaden uppåt i de flesta fall.

Bostäder för uthyrning har också varit en bra affär. Men att köpa ett bostadshus med flera lägenheter i Sverige innebär mycket merjobb, och kostnader. Det bästa är att köpa en bostad i ett populärt område i utlandet som man hyr ut via tredjepart (som sköter bokning, städning med mera). Det gäller dock att hitta riktigt bra objekt som är väldokumenterade så man inte köper i ett område som inom kort blir en spökstad…

Aktiefondsinnehav har också varit och fortsätter vara en bra investering i de flesta fall. Har man inte koll på vad man gör bör man leja ut det, annars blir det för mycket av ett lotteri. De flesta privatpersoner tänker för kortsiktigt när det gäller sparande i aktier och fonder. De tenderar köpa när alla andra köper och aktierna således är som dyrast och paniksäljer när de är som lägst.

De sämsta investeringarna

Allt som låter för bra för att vara sant är det inte heller. Det är det första man ska komma ihåg. Sedan ska man också undvika att investera i ädelstenar, andelar i nystartade företag, samlingsföremål som frimärken, eller antikviteter. TV-program som Antikrundan och Pawn Stars låter antyda att det finns fynd på vindarna och i källarna. Det gör det sällan. Såvida man verkligen inte vet vad man sysslar med går man nästan alltid med förlust när man försöker göra sig pengar på antikviteter.

De bästa investeringarna just nu

Spanien är just nu återigen en stekhet investeringsmöjlighet.
De som köpte 2007 och 2008 bet dock i ett mycket surt äpple eftersom priserna de efterföljande åren sjönk med närmare 50 procent på den spanska bostadsmarknaden.

Nu är det många som ”sitter lugnt i båten” och väntar på att priserna ska sjunka ännu mer i kölvattnet av inflationskrisen. Problemet är enligt ALLA som är insatta i ämnet att det kommer de inte göra. Det är snarare så att priserna kommer öka, och förmodligen fortare än vad någon räknat med (så är det alltid). Enligt en spansk rapport steg priserna med nästan 10 procent i Spanien förra året. Och detta är sett till marknaden som helhet. I de mest populära områdena i de mest populära städerna (det är där pengarna i uthyrning ligger) stiger priserna mycket fortare än så.

Under 2024 och kommande år kommer priserna att stiga markant i Spanien. Ska du köpa, köp nu och vänta inte för länge.

Vi ringde upp en mäklare som verkat länge på Costa Blanca som delade med sig av en mycket sedelärande historia om en svensk man som gjorde en bra investering, men som väntade för länge med att sälja och nu har gjort en ren förlustaffär. Mannen köpte i början av 2000-talet en lägenhet för 40, 000 Euro. Priserna gick med tiden upp, han erbjöds vid ett tillfälle (cirka 2007) 1,5 miljoner SEK för lägenheten men han ville ha några hundra tusen mer. Sedan, 6 år senare var priserna återigen nere på utgångspriset. Ytterligare nästan 10 år senare har priset på bodstaden stått i princip stilla. Dessutom börjar lägenheterna bli gamla, i behov av renovering och området tappar alltmer i popularitet till den så milda grad att han ens inte kan hyra ut lägenheterna längre. Ingen vill vare sig bo eller semestera i kvarteret. Passa dig således för att köpa bostäder i oprövade områden.

Många svenskar har som tendens att hoppa på tåg när de redan rullar i full fart vilket alltid är riskabelt… Läs mer om bostäder i Spanien på spanskafastigheter.se 

Vikten av marknadsföring för gymnasieskola på glesbygden

20131204-015652.jpg

Nuvarande läsår går 376 000 elever på gymnasiet och nästa läsår ökar antalet till drygt 390 000. Men därefter minskar antalet elever, enligt Skolverkets beräkningar, med ungefär 75000 fram till 2015. Samtidigt är intresset för att starta nya gymnasieskolor stort. Enligt Skolverket innebär detta att det blir en överkapacitet och en ökad kostnad per elev, samtidigt som var femte gymnasieskola kan komma att läggas ner. Dessutom befarar Skolverket att det vikande antalet elever och det ökande antalet skolor leder till en hårdare kamp om
ungdomarna. De senaste tio åren har elevunderlaget i Värmland minskat med 3000. Den demografiska utvecklingen är tydlig; elevunderlaget kommer att minska kraftigt de närmaste åren. En annan faktor som bidrar till den ökade konkurrensen är att ungdomar blir allt rörligare. Arvika och Eda riskerar förlora ett stort antal elever till främst Karlstad.

Tendensen är att skolor runt om i Sverige, även i mindre kommuner, lägger allt mer pengar och resurser på att marknadsföra sig själva. En liten skola som vår har förstås inga stora ekonomiska resurser att undvara till detta ändamål, men om vi lägger upp en genomtänkt strategi och fokuserar på befintlig kompetens samt effektiv och modern marknadsföring bör vi kunna nå maximala resultat med minimala resurser. Det är dock viktigt att inse att utan ekonomiska medel är möjligheterna starkt begränsade.

Exempel på vad marknadsföringen av vår skola bör omfatta: Programutbud, valbara kurser, möjligheter till individuella val och specialinriktning. Vilka möjligheter finns det till vidare studier, breddning och fördjupning? Värdegrund som präglar skolans verksamhet. Vårt läge, tillgänglighet och kommunikationer, samt möjlighet till boende på studieorten. Detta är dock traditionella exempel. Viktigt är också att marknadsföringen är mer än budbärande reklam. Skolans rykte – varumärke – formas i första hand av vad elever, lärare och föräldrar säger till varandra. En marknadsundersökning om hur skolan uppfattas av elever, lärare och samhället skolan ingår i bör alltså föregå de strategiska riktlinjerna för hur vi skall marknadsföra oss själva. Varenda kommunikationsbyrå som idag jobbar mot ungdomar tar sitt avstamp i ”sociala sajter” och ”virusreklam”, enkelt uttryckt så handlar det om att få ungdomarna själva att sprida ett positivt budskap om produkten via t. ex. Lunarstorm och Facebook. En god skolmiljö eleverna trivs i är alltså, som alltid, första prioritet.

Vilka medel och kanaler har då skolan att använda sig av i sin marknadsföring?
Som jag nämnde ovan kan vi med små medel nå ut till så många som möjligt. Vi kan använda oss av en modern hemsida, vi kan annonsera i lokal/regional/norsk press (beroende på hur stort upptagningsområde vi vill vända
oss till), se till att finnas med i specialtidningar och webbsajter med gymnasieinformation för ungdomar (vi har kontakt med en stor sådan och har lagt ut vår information på deras hemsida, och väntar på feedback, så vi kan göra en utvärdering huruvida det är en kostnadseffektiv metod), göra reklam i lokala etermedier, sociala sajter, i tryckt direktreklam riktad mot elever och syokonsulenter, öppet hus, medverka vid gymnasiemässor, besöka grundskolor, informationsmöten med studievägledare, gemensamma aktiviteter med samarbetspartners, t.ex. idrottsföreningar, etc.

Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Friskolornas Riksförbund har därför tagit fram riktlinjer för vad god marknadsföring innebär. Skolornas marknadsföringsinsatser skall tydligt skilja mellan reklam och marknadsföring, och vad som är vägledande insatser för individen. ”Det är viktigt att eleverna gör ett väl genomtänkt val. I marknadsföringen av en viss skolprofil bör profileringens omfattning och genomslag framgå … Men ute på skolorna saknas ofta kompetens inom marknadsföring. ”Det här är något nytt och ämnet ingår inte i utbildningen av skolledare, något som förmodligen kommer att ske i framtiden. Det finns exempel på skolor som tar till en del oseriösa marknadsföringsknep, förmodligen av ren okunskap.”, säger Mats Söderberg, handläggare på Sveriges Kommuner och Landsting. Exempel på skolor som på sista tiden använt sig av tvivelaktiga metoder är otaliga. Infokomp i Karlstad, som exempel, anställde egna elever, för 60 kronor i
timmen, att marknadsföra sig mot niondeklassare. Detta och många andra oetiska reklamtrick utreds just nu av Skolverket.

Det är dock ofrånkomligt att i och med ett vikande elevunderlag och större utbud av utbildningar för ungdomar ökar behovet av en smart och genomarbetad strategi för marknadsföring. Det är därför viktigt att Eda gymnasieskola säkerställer sin kompetens inom området genom utbildningar, central resurssamordning och professionell konsulthjälp. Men hur effektiv den moderna marknadsföringsplanen än är så är skolans ”varumärke”, verksamhetens innehåll, kvalitet och kultur det centrala. Om reklamen inte harmoniserar med skolans innehåll blir den en illusion som enkelt genomskådas av medvetna föräldrar och elever. En god och effektiv marknadsföring skall alltså inte enbart ha som syfte att locka till sig fler elever, utan främst bidra till utvecklandet av en bättre skola.

Om affärsidéer

”Nautilus erbjuder ett förstklassigt träningsalternativ med hög kvalitets- och servicegrad, med en vetenskapligt utformad träningsmetod och anatomiskt riktiga redskap samt kompetenta instruktörer, som stödjer och instruerar för bästa möjliga resultat.”

VARUMÄRKET
”Nautilus namn kommer från Nautilusmaskinens kamhjul som påminner om en Nautilussnäcka, ett djur som överlevt miljontals år, tack vare sin geometriskt perfekta form. Nautiluskammen ”snäckan” varierar belastningen under hela rörelsekurvan, specifikt för varje muskelgrupp. Detta grundar sig på många års forskning.”

1. Varför är affärsidén så viktig?

2. Vad är det för skillnad mellan en affärsidé och en verksamhetsidé?

3. Ge exempel på ett företag med en bra affärsidé som INTE nämns i boken.

4. Förklara vad det är för skillnad mellan yttre och inre affärsidé.

5. Lysande lampor tillverkar och säljer glödlampor via nätet. Sortimentet är brett och priserna är låga jämfört med konkurrenternas. Formulera ett förslag till affärsidé för Lysande Lam

6. Tänk dig att du ska starta ett småföretag där du bor utefter vilka behov det kan tänkas finnas i ditt närområde. Formulera en affärsidé för företaget. Hitta även på ett namn för företaget.

7. Hur många bilverkstäder finns det ungefär på din ort? Hur många av dem är märkesverkstäder? Vilka är för- respektive nackdelarna med att anlita en märkesverkstad?

8. Ett mindre företag som säljer kläder ska börja sälja fritidskläder Man räknar med att omsättningen ska öka med 20 %. Den nuvarande årsomsättningen är 1 600 000 SEK. Förtjänsten (marginalen) på kläder är i genomsnitt 30 % av försäljningssumman. Hur mycket bidrar i så fall denna satsning i yttre effektivitet med i kronor för företaget

9. På hotell brukar man beräkna effektiviteten genom att räkna ut hur stor andel av hotellrummen som är upptagna en viss natt. Om hotellet har 80 rum och 32 av dem är lediga, hur hög är då beläggningsprocenten?

10. Populära pubar. Pubar och krogar kommer och går. Det går ofta snabbt att bli en innepub, sedan håller sig populariteten bara en kortare tid och en ny pub blir stans nya inneställe. Ge förslag på vad en pub- eller krogägare kan göra för att behålla sin popularitet. Hur ska de förnya sig?

Passa dig extra mycket för nätskojare under storhelger

Brott som stöld och inbrott och bedrägerier har alltid ökat under storhelger då mycket pengar är i omlopp och folk har tankarna på annat. Numera är detta också ett stort problem online. Det är viktigt att vara på sin vakt hela året när det gäller databrott, men hackande, nätfiske och andra former av nätbedrägerier frodas särskilt mycket runt storhelgerna, som julen. Runt dessa tider är det rena karnevalsyran för mindre nogräknade skojare på nätet som tar alla tillfällen i akt att utnyttja och stjäla information. Lär dig i nedanstående artikel några tips på hur du skyddar dig från några vanliga kriminella taktiker hos nätskojare.

Vill du handla julklappar eller andra varor lite tryggare? Tips på sida som samlat betrodda svenska butiker online. Notera att bara för att en butik online satt upp ett märke/legitimation som (som ”Trygg handel”) garanterar att det innebär ”trygg handel” att handla just hos dem så är inte så fallet. Det bästa är att gå via länkar som är anslutna till nätverk av sajter (som i föregående länk från Cityshoppa.se) som kontrolleras noggrant av tredje part.

”Välgörenhetsorganisationer” online

Så här i slutet av året så är alla ansedda välgörenhetsorganisationer extra aktiva (inte minst för att folk är mer benägna att ge mer pengar i jultider) . Detta innebär också att aktiviteten av mail från välgörenhetsorganisationer ökar markant.

Svenska välgörenhetsorganisationer brukar inte vanligtvis marknadsföra sin sak via E-post. Självklart kan dock flera av e-mailen komma från legitima välgörenhetsorganisationer, men var väldigt uppmärksam. Bedragare i denna nisch brukar skriva och be om en donation samtidigt som de säger sig agera på uppdrag av en välkänd organisation, men när man klickar på länken i e-postmeddelandet, tas användaren till en betalningsportal som inte har någonting att göra med välgörenhet.

Oavsett hur legitim en sajt eller ett e-postmeddelande verkar vara så måste man vara uppmärksam på att för dessa nätskojare så är det inte svårt att förfalska en exakt kopia av en respektabel webbsida med namn, logotyper och annan information som gör att den verkar vara riktig. Kontrollera webbadressen för länken noggrant. Om det är något över huvudtaget som verkar konstigt med länkadressen som den visas i webbläsaren, även om namnet på välgörenhetsorganisationen återfinns någonstans i dess URL (webbadress) så ange inte någon personlig information, och klicka inte på några länkar på sidan. Det säkraste är att du hittar välgörenhetsorganisationer via att söka via Google och välja de översta sökresultaten.

E-postbedrägeri

De flesta människor har mer att göra än vanligt den här tiden på året, vilket nätskojare är fullt medvetna om. Se upp för alla e-postmeddelanden som påstår sig vara från din bank, kreditkortföretag och andra finansiella institutioner, eller andra betrodda ekonomiska myndigheter eller företag (Telia är särskilt utsatt) som uppmanar dig att klicka på en länk för att lösa ett problem som uppstått.

Var medveten om att banker och andra finansiella institutioner aldrig skulle komma på tanken att be dig om personlig information via E-post. Om det skulle vara så att det existerar ett problem med ditt konto kommer du få ett telefonsamtal eller vanligt brev där du uppmanas logga in på ditt konto med hjälp av vanliga metoder (alternativt besöka ett fysiskt kontor). Om du gör misstaget att följa länkarna i ett falskt E-postmeddelande, eller om du skriver in personlig information, se genast till att byta dina lösenord och kontakta banken för att ändra kontonummer när det är möjligt. Vissa typer av nätfiske kan vara mycket smart och trovärdigt utformade, så tänk först innan du agerar och börjar klicka på länkar eller ange information.

Exempel på ett riktigt bedrägeriförsök via e-post, december 2013:

”The International Monetary Fund IMF have deposited your compensation funds €1.5m. with western Union. all you have to do is to contact western union office with your information such as

Full name………
Address……….
Phone number……….

Note, your payment files will be returned to the IMF within 72 hours if we did not hear from you, this was the instruction given to us by the IMF.”

Ovanstående är egentligen ett dåligt exempel eftersom det är så uppenbart ett bedrägeriförsök. Det finns, i synnerhet svenska, exempel som är mycket slugare än så.

Nya virus på alla de gamla vanliga platserna

Alla webbplatser som har extra mycket besökare under storhelgerna är extra utsatta för hackare. Många legitima webbplatser och webbutiker hackas förstås året runt, men de är särskilt utsatta under perioder då de har extra mycket trafik eftersom hackarna är extra svåra att upptäcka då. Till exempel så är det vanligt att hackarna för in virus eller trojaner via program som ser ut som riktiga annonser.

Till exempel är en effektiv metod för nätskojarna att smälla upp popup-annonser som erbjuder enastående rabatter på populära produkter när de i själva verket innehåller länkar till skadliga program. Klicka inte på något som låter för bra för att vara sant, eller ännu säkrare, se till att popup-fönster är inaktiverade i din webbläsares inställningar och installera annons-blockeringsprogram. En snabb sökning på ”annonsblockeringsprogram” plus namnet på din webbläsare (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, etc.) kommer ge dig flera bra alternativ. Se bara till att du laddar ner från en betrodd källa.

 

Introduktionsdiskussion Projekt och Företagande gymnasienivå

Nedanstående dokument kan förhoppningsvis vara till hjälp som arbetsmaterial för lärare inom Projekt och Företagande. Själv använde jag denna mall för att få igång en diskussion första lektionen.

Diskutera med eleverna:

 • Vad är företagande för er?
 • Vad är ungas inställning till företagande? Känner ni någon som äger egen firma?
 • Vad ska det vara bra för? Varför inte bara var anställd?

Argument för kan vara att företagande leder till mer innovationer, mer motiverade arbetare, mångfald och konkurrens. De flesta elever i denna ålder, i synnerhet på glesbygden, är i grunden negativt inställda till företagande. Det gäller att ändra deras sätt att tänka.

Eventuella nackdelar med att ha eget företag?Minskad trygghet, mer ansvar, ekonomisk risk, stress.

Vad är viktigast för Sveriges ekonomi just nu och i den närmaste framtiden?

 • Storföretag, eller småföretag (om det tvista de lärde, men traditionellt sett är Sverige storföretagarvänligt)?
 • Vilka partier anses stå på de stora respektive små företagens sida?
 • Vad tror ni företagen tycker om den nuvarande regeringens politik?

Nämn kända stora svenska företag.
Varför blev de så stora?

Närmaste framtiden för företagen och ekonomin i Sverige? Hur påverkar krisen?

Den svenska skolan försämras enligt internationella rapporter. Vad kommer detta få för påverkan på den svenska ekonomin? Spelar det ens någon roll?

Förklara för eleverna att en stor del av de ekonomiska problemen i världen dag beror på att mycket finansieras av lån. När till exempel Volvo vill satsa på en ny bilmodell, men inte får låna pengar av bankerna för att finansiera kostnaden måste de säga upp folk. Och när folk blir arbetslösa köper de mindre mat, osv….vilket gör att Konsum och Ica måste säga upp folk. Nu har man har inte längre råd med lyxprodukter som bilar, designerkylskåp. Iphones…och Volvo får säga upp ännu mer folk. Staten får in mindre pengar i skatteintäkter och måste spendera mer på a-kassan och socialbidrag, och för att göra detta måste man höja skatten. Och när man höjer skatten får vanligt folk ännu mindre pengar att handla för, och man sparar mer än vanligt eftersom man är rädd för att bli arbetslös samtidigt som räntan på huset blir allt dyrare. Detta leder till en ond cirkel eftersom HELA SAMHÄLLET är beroende av att folk handlar ofta och mycket! Vad har eleverna för alternativa synsätt till denna vanliga tankemodell kring samhällsekonomi? Diskutera öppet.

Vilka branscher tror ni klarar er bäst i finansiella kriser? Traditionellt sett så klarar sig ”tröstbranscher”. Nöjesprodukter som film, musik, godis, osv blomstrar alltid i lågkonjunkturer (även om de flesta tror att det är tvärtom).

Framtiden för näringslivet och ekonomin? Det är kris just nu, men om fem år då? Är detta världens undergång som Aftonbladet verkar vilja få oss att tro? Allting i livet går i cykler. Sju svåra år. Följt av sju goda nämns redan i bibeln. Just nu, eller i alla fall under de senaste åren, har en massa människor i Europa förlorat sina besparingar, samtidigt som andra går in och köper upp deras aktier och fonder billigt…och om några år de rika istället. Tankar kring detta?

Tror eleverna det är bra eller dåligt att kronan stärkts mot dollarn och Euron? Ska kronan vara svag eller stark? 

Om vi ser 10-20 år in i framtiden hur kommer miljön att påverka företagen?

 • nya miljölagar
 • dyrare transporter
 • men också en möjlighet att sälja miljöteknik (bioteknik, bioenergi, vindkraft)
 • Överlever Volvo som bland annat satsat på stora terränggående fordon? Skulle de ha satsat på elbilar? Bedömare säger att elbilen totalt konkurrerat ut den bensindrivna bilen om 20 år redan. Dessutom räcker ju inte oljan mer än 50 år till…högst.
 • Överlever flygbolagen de höjda bränslepriserna? Tänk dock på att om resebolag som specialiserat sig på långfärdsturister förlorar kunder vinner förmodligen istället de lokala resebolagen på det. Dessutom kanske järnvägen får ett uppsving.

Andra framtidsbranscher? Upplevelser istället för prylar? Flygande bilar? Månturism? Vårdbranschen? Medicin? Hälsa? Det enda vi vet om framtiden är att den inte blir som vi tror. När jag gick i grundskolan skrev läroböckerna om en ny istid, och månturism…

Tror ni Indiens och Kinas expansion är positivt eller negativt för oss? Själv tror jag inte tillväxt är ett nollsummespel. Det vill säga, om en verkstadsklass tillverkar ljusstakar i järn, och säljer detta till eleverna på restauranglinjen byggnaden bredvid år ut och år in… Vad händer om verkstadsklassen får konkurrens av en annan yrkesskola som tillverkar billigare ljusstakar? Visserligen kanske flera hr-elever köper av den skolan istället, men det kanske också leder till att verkstadsklassen får möjlighet att sälja till den andra yrkesskolans elever eftersom de är uttråkade av samma gamla ljusstakar varje år.

Kanske eleverna dessutom känner sig manade att göra finare ljusstakar än förut, som säljer ännu bättre. Eller så kanske de rentav inleder ett samarbete med den konkurrerande skolan? Någon ritar och designar, andra svetsar. Eller tvärtom. Kan möjligheterna vara fler än nackdelarna.

Ny teknologi?

Leder den till fler eller färre jobb? Större eller mindre möjligheter för att starta eget? Kanske blir teknologin så komplicerad att endast ett team av specialister tillsammans kan skapa något. Hur som helst kommer det alltid finnas stora möjligheter för den enskilde företagaren som är driftig, och villig att jobba hårt.