Vikten av marknadsföring för gymnasieskola på glesbygden

Nuvarande läsår går 376 000 elever på gymnasiet och nästa läsår ökar antalet till drygt 390 000. Men därefter minskar antalet elever, enligt Skolverkets beräkningar, med ungefär 75000 fram till 2015. Samtidigt är intresset för att starta nya gymnasieskolor stort. Enligt Skolverket innebär detta att det blir en överkapacitet och en ökad kostnad per elev, […]

Om affärsidéer

”Nautilus erbjuder ett förstklassigt träningsalternativ med hög kvalitets- och servicegrad, med en vetenskapligt utformad träningsmetod och anatomiskt riktiga redskap samt kompetenta instruktörer, som stödjer och instruerar för bästa möjliga resultat.” VARUMÄRKET ”Nautilus namn kommer från Nautilusmaskinens kamhjul som påminner om en Nautilussnäcka, ett djur som överlevt miljontals år, tack vare sin geometriskt perfekta form. Nautiluskammen […]

Passa dig extra mycket för nätskojare under storhelger

Brott som stöld och inbrott och bedrägerier har alltid ökat under storhelger då mycket pengar är i omlopp och folk har tankarna på annat. Numera är detta också ett stort problem online. Det är viktigt att vara på sin vakt hela året när det gäller databrott, men hackande, nätfiske och andra former av nätbedrägerier frodas […]

Introduktionsdiskussion Projekt och Företagande gymnasienivå

Nedanstående dokument kan förhoppningsvis vara till hjälp som arbetsmaterial för lärare inom Projekt och Företagande. Själv använde jag denna mall för att få igång en diskussion första lektionen. Diskutera med eleverna: Vad är företagande för er? Vad är ungas inställning till företagande? Känner ni någon som äger egen firma? Vad ska det vara bra för? […]