”Har du problem med flera småskulder? Åtgärder att vidta för att bli av med mindre skulder

Gör en lista över alla dina skulder: Börja med att lista alla dina skulder, inklusive saldon och räntesatser. Detta kommer att ge dig en klar bild av din skuldsituation och möjliggöra för dig att skapa en plan för att hantera skulderna. Fokus: skulder lista, skulder sammanfattning, översikt över skulder Prioritera dina skulder: Rangordna dina skulder […]

Organisationsteorier

I det framväxande industrisamhället började organisationsteorier ta form. Adam Smith´s bok The wealth of nations (1776) fick stort inflytande i det framväxande industrisamhället. Hans budskap var att arbetsfördelning och specialisering skulle tillämpas för att uppnå en effektiv organisation i fabriksproduktion. Hans idéer var influerade av Frederick of Prussia´s krigsorganisation. Frederick´s idéer å andra sidan var […]

Hur blir man skuldfri?

Skulder kan vara en tung börda som kan tynga dig i flera år, hela livet om det vill sig illa. Höga skulder kan orsaka stress, begränsa din förmåga att fatta viktiga livsbeslut och påverka dina sociala relationer och hälsa överlag. Att bli skuldfri är dock möjligt med rätt tillvägagångssätt. I den här artikeln kommer vi […]

Om mentorskap och arbetsledning i skolan

Nedan kommer jag att redogöra för mina observationer från deltagande i möten avseende införande av de två nya arbetsmetoderna som jag nämnde ovan – arbetslaget och mentorskapet. Jag inleder med mentorskapet. Mentorskapet Vad är ett mentorskap? Mentorskapet kan sägas innehålla två roller, dels skall mentorn, som det är tänkt, bättre kunna slussa in nya medarbetare […]

Tips på billiga semesteraktiviteter under sommaren

De flesta av oss drömmer om att få resa iväg till något exotiskt ställe under semestern på sommaren. Suget blir så stort för många att de lockas att ta SMS-lån eller nappar på någon av de stora resebyråernas avbetalningsplaner. Detta är dock ett alldeles utmärkt sätt att hamna i en skuldfälla på. Visserligen är semester […]