Organisationsteorier

I det framväxande industrisamhället började organisationsteorier ta form. Adam Smith´s bok The wealth of nations (1776) fick stort inflytande i det framväxande industrisamhället. Hans budskap var att arbetsfördelning och specialisering skulle tillämpas för att uppnå en effektiv organisation i fabriksproduktion. Hans idéer var influerade av Frederick of Prussia´s krigsorganisation. Frederick´s idéer å andra sidan var […]

En historisk överblick över den industriella utvecklingen

Jordbrukssamhället Från den tidpunkten människan övergick från att vara nomad till att bli bofast och bruka jorden inledde mänskligheten en revolution kallad den neolitiska revolutionen som påbörjades i Asien för ca 12000 år sedan(Olsson 1993). Denna revolution gav grunden till uppkomsten av ett nytt samhälle som vi i vår del av världen, dvs västvärlden känner […]

Vikten av marknadsföring för gymnasieskola på glesbygden

Nuvarande läsår går 376 000 elever på gymnasiet och nästa läsår ökar antalet till drygt 390 000. Men därefter minskar antalet elever, enligt Skolverkets beräkningar, med ungefär 75000 fram till 2015. Samtidigt är intresset för att starta nya gymnasieskolor stort. Enligt Skolverket innebär detta att det blir en överkapacitet och en ökad kostnad per elev, […]

Om affärsidéer

”Nautilus erbjuder ett förstklassigt träningsalternativ med hög kvalitets- och servicegrad, med en vetenskapligt utformad träningsmetod och anatomiskt riktiga redskap samt kompetenta instruktörer, som stödjer och instruerar för bästa möjliga resultat.” VARUMÄRKET ”Nautilus namn kommer från Nautilusmaskinens kamhjul som påminner om en Nautilussnäcka, ett djur som överlevt miljontals år, tack vare sin geometriskt perfekta form. Nautiluskammen […]