Om man ska starta företag är det viktigt att man funderar över vilka olika företagsformer som finns tillgängliga. Dessutom är det papper som måste fyllas i, och krav som måste uppfyllas, avgifter som skall betalas, och så vidare. Men hur man än vrider och vänder på det, det är en myt att det skulle vara svårt att starta och driva företag i Sverige. Är du osäker hört enkelt av dig till Skatteverket med dina frågor. Deras huvudsakliga uppgift är inte att jaga skattefuskare utan att vara till hjälp för allmänheten.

Olika Företagsformer i Sverige

Enskild Firma

En s.k. enskild firma är enkelt att starta och nästan lika enkelt att avveckla, om du inte skulle vilja fortsätta med ditt företag. I din enskilda firma är du personligt ansvarig för allt som sker, alla avtal och alla ekonomiska transaktioner. Även om du håller en skarp och tydlig gräns mellan företagets och dina privata pengar, tar en eventuell fordringsägare (den som du är skyldig pengar) inga sådana hänsyn. Det vill säga går företaget i konkurs betyder ditt ”personliga ansvar” att alla skulder förs över till dig som privatperson.


Handelsbolag
Är ni flera, som vill starta ett företag tillsammans, kan ni förutom aktiebolaget också välja handelsbolagsformen. Ett handelsbolag kan ha två eller flera delägare med lika eller olika andelar. Gentemot utomstående är var och en i bolaget fullt ut ansvarig för alla beslut och alla ekonomiska åtaganden (löfte), även om någon annan faktiskt gjort åtagandet. Att driva ett handelsbolag tillsammans brukar sägas vara det säkraste sättet att bli osams, och jag avråder från att starta utan att i förväg ha skrivit ett noga genomtänkt och heltäckande kompanjonavtal. Det finns en variant av handelsbolaget, kommanditbolag, där ansvaret (och beslutsrätten) kan begränsas för alla utom för en delägare.


Aktiebolag
Ett aktiebolag måste ha en bolagsordning, en styrelse och en revisor registrerad hos PRV, och ett aktiekapital på minst 100 000:- (eller andra tillgångar av motsvarande värde, opartiskt värderade och av nytta för företaget, som verktyg, etc.) ska finnas vid företagsstarten. Aktiekapitalet kan du sedan använda för t.ex. investeringar som gagnar företaget, men motsvarande värde måste finnas kvar i bolaget. Styrelsen kan bestå av bara dig som ledamot och någon mera, t.ex. din man eller fru som suppleant. Du kan vara ensam aktieägare, och du är normalt anställd i och tar ut lön från ditt företag. Externa intressenter, till exempel långivare och leverantörer, skiljer i princip mellan företagets och din egen ekonomi, men som styrelseledamot har du personligt ansvar, och i många fall måste du teckna personlig borgen för eventuella lån. Att avveckla ett aktiebolag är en ganska långdragen och komplicerad procedur (reglerna för Aktiebolag ändras dock allt oftare till företagarens fördel).


Ekonomisk förening
En ytterligare företagsform för minst tre delägare är den ekonomiska föreningen. I denna har alla rätt att vara med, som uppfyller föreningens stadgar. Därför är det viktigt att formulera stadgarna med eftertänksam noggrannhet, liksom avtalet om vars och ens arbetsinsats och om hur vinster eller förluster i föreningen ska fördelas. En ekonomisk förening är dock lätt att bilda och medlemmarna är inte personligt ansvariga och någon lägsta kapitalinsats krävs inte, däremot ska det finnas en styrelse. Om medlemsantalet sjunker under tre medlemmar måste föreningen avvecklas, vilket är ungefär lika besvärligt som vid ett aktiebolag. Den ekonomiska föreningen är den vanligaste företagsformen vid kooperativ (till exempel konsum).

De flestas uppfattning är, att om du inte måste investera mycket pengar i inventarier, maskiner eller varulager, så börja med en enskild firma. Du kan lätt ombilda till aktiebolag, när verksamheten växer. För två eller flera, som känner varandra väl och är beroende av varandras kompetens, är handelsbolaget tänkbart, förutsatt att ni är noga med att formulera kompanjonavtalet. Ett kompanjonavtal är rekommendera i SAMTLIGA scenarion.

Fysisk och juridisk person

Företag och andra organisationer måste räknas normalt som juridiska personer. Att räknas som en juridisk person eller fysisk person innebär bland annat rätt att skriva avtal i eget namn. Alla företagsformerna ovan utom enskild firma räknas som juridiska personer. Man skiljer mellan fysiska personer, dvs. enskilda människor, och juridiska personer (företag). Eftersom en enskild firma inte räknas som en juridisk person kan firman inte ingå i avtal i firmans namn. Det måste istället företagsägaren själv göra, i egenskap av fysisk person. För övriga företagsformer skrivs avtal under av en företrädare (fysisk person), men det är den juridiska personen som har skrivit avtalet. Volvo är alltså en juridisk person, men VD:n för volvo är en fysisk person. Om VD:n till exempel lurar ett annat företag blir VD:n ansvarig som företrädare (fysisk person) för Volvo, samtidigt som även Volvo som juridisk person är ansvarigt.
Registrering
Du ansöker om F-skatt (företagsskatt) och momsregistrerar verksamheten hos Skatteverket. Vill du skydda namnet ska du registrera firman hos Bolagsverket.
En registrering avgör inte om verksamheten har startat eller inte. En enskild näringsverksamhet startar när själva verksamheten sätter igång, det vill säga när försäljning av varor eller tjänster påbörjas. För att kunna fakturera dina kunder måste du däremot först ha fått en F-skattsedel från Skatteverket! Det finns vissa alternativ för dig som inte vill starta företag och bara tar enskilda företag, som till exempel Bolagsbolaget. I längden är detta dock inte ett ekonomiskt alternativ.

Registrera företagsnamnet hos Bolagsverket

Du kan registrera ett namn på din enskilda näringverksamhet hos Bolagsverket. Även om det inte är ett krav att registrera företaget kan det vara bra eftersom det ger dig ensamrätt till namnet i ditt län. En registrering i näringslivsregistret kan också underlätta för leverantörer och kunder att komma i kontakt med ditt företag. Registreringsavgiften är i skrivande stund 1000 kronor och beloppet ska betalas till Bolagsverket innan ansökan behandlas. När företaget är registrerat får du ett registreringsbevis från Bolagsverket.

Enbart om minst två av följande krav är uppfyllda är en sådan registrering ett krav.
medelantalet anställda har under var och ett av de senaste två åren uppgått till fler än 50
företagets balansomslutning har under vart och ett av de senaste två åren uppgått till mer än 25 miljoner kronor
företagets nettoomsättning har under vart och ett av de senaste två åren uppgått till mer än 50 miljoner kronor
Jag funderar på att starta ett företag. Hur börjar jag?

Ett bra sätt att planera starten av företaget kan vara att göra en affärsplan. I affärsplanen strukturerar du upp tankar kring produkten/tjänsten, marknaden, konkurrenterna, strategier, affärsidén, intäkter, kostnader och budget. Genom att göra en affärsplan blir du mer klar över om din idé håller och hur du ska göra i nästa steg.

Vart vänder jag mig för att få rådgivning?

Du kan börja med att kontakta näringslivskontoret i din kommun för att få reda på vilken hjälp du kan få vid din företagsstart. Initiativen kan nämligen se annorlunda ut från kommun till kommun, så en bra början är att få en överblick över vad som finns till hands där just du ska starta din verksamhet. 

Andra organisationer som du kan kontakta för gratis rådgivning är Nyföretagarcentrum, Almi Företagspartner, IFS (rådgivning på andra språk än svenska) och Coompanion (för ekonomiska föreningar.) Almi kan även hjälpa till med företagslång om bankerna är ovilliga. Dock är räntan lite högre, om än inte närheten av att vara en skuldfälla i stil med SMS-lån.

Biblioteket är ofta en bra källa till information även för företagare, med stora databaser med lämplig information. Och personalen ställer upp med rådgivning.

Finns det gränser för hur mycket jag får tjäna i en hobbyverksamhet?

Det finns inga gränser för hur mycket du får tjäna i en hobbyverksamhet. Det som skiljer hobby från näringsverksamhet är att en hobby saknar vinstsyfte. En hobby är något du utför på din fritid och som inte är din huvudsakliga försörjning. Du kan alltså till exempel svarva till ljusstakar, eller göra skålar, eller vad du nu vill för nöjes skull, och sedan sälja dessa till vänner och bekanta. 

Normalt beskattas hobbyverksamhet i inkomstslaget tjänst i deklarationen. I princip är alla inkomster skattepliktiga och alla utgifter avdragsgilla. Du ska normalt sett inte överstiga 30.000 i inkomster för att det ska kunna betraktas som hobbyverksamhet. 

Om du driver din verksamhet med syfte att den ska gå med vinst ska du ansöka om F-skatt och beskatta vinsten i inkomstslaget näringsverksamhet.

Går det bra att ha ett företag vid sidan om en anställning?

Det går alldeles utmärkt att vara anställd och samtidigt driva företag. Ditt företag får dock inte konkurrera med din arbetsgivares verksamhet. Det är därför viktigt att du informerar din arbetsgivare om att du har ett företag.

Kan jag få tjänstledigt för att starta företag?

Om du varit anställd hos din arbetsgivare de senaste sex månaderna i följd eller minst tolv månader under de senaste två åren har du de facto rätt till att vara tjänstledig för att starta företag, om det fungerar för din arbetsgivare att du är borta. Tjänstledigheten kan vara upp till sex månader. För det mesta krävs det dock fler månader för att få ett företag att hålla sig flytande så ta en checkkredit (utan att förstås sätta dig i skuld alltför mycket).

Behöver jag öppna ett företagskonto om jag startar enskild firma eller går det bra att använda mitt privata?

För att på ett tydligt sätt avskilja din privata ekonomi med företagets ekonomi kan det vara bra att öppna ett bankkonto enbart för företagets transaktioner. På så sätt underlättar du för din egen bokföring och för redovisningen till Skatteverket.

Behöver jag någon speciell försäkring eller räcker det med min hemförsäkring?

Hemförsäkringen gäller inte i näringsverksamheten. Du bör därför se över och fundera på om du behöver komplettera ditt försäkringsskydd när du startar företag. Vilka försäkringar som kan vara aktuella beror bland annat på vilken bransch du startar inom. En del försäkringsbolag erbjuder ett paket av företagsförsäkringar som omfattar de vanligaste typerna av skydd. Undersök villkor och priser hos de olika försäkringsbolagen. Jag råder dock alla företagare att skaffa en sjukvårdsförsäkring då den bland annat innebär att man vid sjukdom får lite extra pengar i samband med sjukdom, samt framförallt att man skickas till en specialist snabbare än via den vanliga vårdkön. Dessutom ingår ersättning för utlägg för mediciner och transport till och från sjukhus. En sjukvårdsförsäkring kostar ungefär 5000 om året. Den är i de flesta fall INTE avskrivningsbar.

Vad bör jag tänka på när jag skriver ett hyreskontrakt på en lokal?

När du har hittat en lokal som du kan tänka dig att hyra bör du läsa igenom hyreskontraktet noga. Du bör bland annat känna till vad som ingår i hyran och vilken uppsägningstid du har. Tänk på att lokalen ska motsvara myndigheternas krav. Vilka krav som ställs varierar för olika verksamheter. Bygglov krävs i regel om du vill ändra användningen av lokalen. Mer information om krav på olika typer av lokaler och bygglov kan du få hos din kommun. 

Kontakta även ditt försäkringsbolag och ta reda på vad de ställer för krav på lokalen för att försäkra den

Tänk på att du alltid kan få hjälp av kunniga människor inom din kommun, och att det finns nätverk med människor som gärna svarar (gratis) på alla dina frågor vad det gäller att starta företag. Det behöver inte alls vara krångligt att starta eget.
Läs mer om företagsformer på Skatteverket (som ständigt uppdateras)
Företagsformer –arbetsuppgifter – hängde du med i texten? (för lärare)

  1. Vilka olika företagsformer finns det?
  2. Vilken företagsform är bäst lämpad för kooperativ?
  3. Vart vänder du dig om du vill registrera ett företag?
  4. Vilken företagsform räknas inte som juridisk person?
  5. Vilken är den viktigaste skillnaden mellan aktiebolag och handelsbolag?
  6. Nämn två organisationer som kan ge dig stöd när du startar företag.
  7. Hur länge får du ta tjänstledigt för att få starta ett företag?
  8. Gäller din hemförsäkring för företaget?
  9. Varför ska du helst öppna ett separat bankkonto för ditt företag?
  10. Hur mycket får du normalt sett tjäna på en hobbyverksamhet utan att registrera den som näringsverksamhet?

Ett svar på ”Företagsformer och tips för dig som ska starta företag”

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: